• Yurtdışı Turlar
  • Almanya Turları
  • Uzak Doğu Turları
  • Avrupa Turları
  • Balkan Turları
  • Orta Avrupa Turları
Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ  

 

A-    TARAFLAR: 

    İş bu sözleşme; SECA TURİZM ETKİNLİK ORGANİZASYON ARAÇ KİRALAMA EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca Acenta olarak anılacaktır.) ile, sözleşme altında ad, soyad ve imzası olan kişi ve temsil ettiği kişiler(kısaca müşteri olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır. Sözleşmede SECA TURİZM ETKİNLİK ORGANİZASYON ARAÇ KİRALAMA EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile tur / hizmetten faydalanacak Müsteri(ler) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

 

B-     SÖZLEŞME KAPSAMI ve BİLGİLENDİRME;

1-  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 51. ve 84. Maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ in 4/f maddesine uygun olarak; yukarıda ad ve/veya unvanları belirtilmiş olan katılımcı (tüketici) ile Paket Tur Düzenleyicisi (acenta) arasında ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren işbu Paket Tur Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) düzenlenmiştir. Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce müşteriye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmiştir. Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde veya bu sözleşmede; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin yanı sıra; yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri, Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı, yemek planı, yolculukta izlenecek güzergâh., paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi, Turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi verilmiştir.

2-   Müşteriye verilen broşürde yer alan bilgiler acenta veya aracısı için bağlayıcıdır.

3-   Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı broşürde belirtilmiştir. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih, Yurt dışı turlarda tur tarihinden 30 gün öncesidir.

 

C-    ÖDEMELER – İPTAL – VAZGEÇME – DEVİR

 1. Tüketici, Paket Tur Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Acenteya ait site üzerinden ya da Acentenın belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/Havale yolu ile ödeyebilir. Paket Tur Sözleşme bedelinin en az %25’si kayıt anında ön ödeme (kaparo) olarak, bakiyesi ise turun başlamasından en geç 45 gün önce ödenecektir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek sözleşme bedelinin %100’ü cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura edilecektir. Ayrıca, ön ödeme (kaparo) olarak alınan bedel, tura katılım güvence tutarı olarak alındığından iadesi söz konusu değildir.
 2. Özel ürün/promosyonlu paket tur satışlarında tüketici, paket tur sözleşme bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Özel ürün ve erken rezervasyon indirimli paket tur satışlarında, bakiye sözleşme bedeli, turun başlamasından en geç 60 gün önce ödenecektir. Aksi takdirde, ön ödeme bedeli cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura edilecektir.
 3. Acenta, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumda tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı yoktur.

2-   Acentaya Yurt dışı gezilerine kayıt yapılırken alınacak ön ödeme ve taksit planlaması sözleşme ile belirnecektir. Son bakiye ödemesi ise hareket tarihinden minimum 45 gün önce yapılmalıdır.

 1. Promosyon, İndirimli, Özel Ürün hizmet satın alan Müşteri, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Özel ürün ve hizmetlerin türüne bağlı olmakla beraber, bakiyenin hizmetin başlamasından en geç 10 gün önce ödenmesi gerekmektedir. 
 2. Acente tarafından paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 6. maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat değişikliği hariç, diğer fiyat değişiklikleri esaslı sözleşme değişikliği olarak nitelendirilir.
  Acentenin, değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Tüketiciye derhal bildirmesi zorunludur. Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Tüketici, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini Acenteye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir:
  a. Acente veya Tur tedarikçisi tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.
  b. Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.
  c. Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme. Sözleşmeden dönülmesi halinde Acentanın, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 21 gün gün içerisinde iade etmesi zorunludur.

4-   Müşteri, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının tur dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla sigorta firmasından talep edebilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce sigorta firmasına ibraz edilmelidir. Bu durumun tur hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, müşterinin turdan ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 gün içinde Acenteye belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Sigorta Firması, geçmişte teşhis konulmuş veya geriye dönük rahatsızlıklardan kaynaklı iptal taleplerine istinaden geri ödeme yapmayabilir.

5-   Mücbir haller dışında kalan bir sebep ile, tur hareket tarihinden;

a-   En az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın Müşterinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bedel iadesi talebi acenteye ulaştığı tarihten itibaren en geç 21 gün içerisinde yukarıda belirtilen kesintiler haricinde kalan kısım acente tarafından iade edilir.

b-   Uçaklı Turlarda ve Grup Organizasyonlarında, müşteri tarafından yapılan iptal tarihi 30 günden önce de olsa, 3. Kişilere yapılmış olan ödemeler (Otel, Uçak, Restoran, müze, sigorta vb.) kesilerek müşteriye iade yapılır.

c-    30 günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller(Otel, Uçak, Restoran, müze, sigorta vb.) hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın Müşterinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Katılımcının iptal talebinden önce vize müracaatı yapılmışsa vize bedeli iade edilmez.

 

6-   29 gün kala olan iptallerde veya habersiz olarak tura gelinmemesi yada tur vasıtasına yetişilememesi yada tura devam etmeme hallerinde ise, ücret iadesi söz konusu değildir.

7-   Uçaklı turlarda; tur tarihine 30 gün kala ve daha sonrası müşteri tarafından yapılan iptallerde hiçbir mazeret kabul edilemez ve müşteriye ücret iadesi söz konusu değildir.

8-   Erken rezervasyon dönemi, promosyon turlar, resmi tatil, dini ve milli bayram dönemlerini kapsayan turlarda değişiklik ve iptal yapılamaz.

9-   Doğal afetler, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, halk hareketleri, savaş, savaş ihtimali, karantina ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Söz konusu ülkeye ait elçilikler ya da resmi makamlarca bu mücbir sebepler kabul edildiğinde havayolları ve otellerin bu deklare ışığında iptal ve iade koşulları geçerlidir. Bu süreçte acenta ve aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.

10-  Müşteri, rezervasyonu iptal ettiği dönemde ödemelerinin tamamını yapmamış olsa dahi koşullar gereği edimlerinin tümünü yerine getirmekle mükelleftir. Bedelin zamanında ödenmemesi halinde günlük %5 gecikme faizi uygulanır.

11-  Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı broşürde belirtilmiştir. Acenta, tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 2 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Müşteri ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteriye tazminat hakkı doğmaz.

12-  Müşteri acentaya başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Acenta müşteri adına yapılmış tüm rezervasyonları iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteriye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

13-  Acente gerekli gördüğü durumlarda Müşteriye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla değiştirme veya tüketiciyi başka acenteye devretme hakkına sahiptir.

14-  Tur İptallerine dönük yapılacak geri ödemeler, kayıt olurken ve taksit ödemelerinde yapılan para cinsinden ve aynı tutarda olacaktır.

15-  Bu maddeler kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 iş günü içerisinde Müşteriye yapılması zorunludur.

16-  Müşteri turu gezinin başlamasından 30 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Uçaklı turlarda Uçak bileti değişikliği mümkün olmadığı durumlarda devredilen kişiden yeni bilet bedeli istenebilir.

 

D-   GENEL HÜKÜMLER

 1. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler rehberlerin inisiyatifi ile değiştirilebilinir.
 2. Otobüs ile ulaşımlarda kalkıştan bir saat önce, havayolu ile ulaşımlarda ise kalkıştan üç saat önce buluşma yerinde olunması zorunludur.

2-   Satın alınan hizmete vize işlemleri dahil değildir. Vize işlemlerinde acenta, tüketici ile konsolosluk arasında aracı konumdadır, alınamamasından veya tur tarihine kadar sonuçlanamamasından acenta sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır.

3-   Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan Müşterilerin eksik veya ayıplı ifa, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta, bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

4-   Müşterinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde Müşteri turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

5-   Müşterinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden acente sorumludur. Acente , tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Çizelgesi Hükümleri(Türsab Turizm Tüketicileri Taleplerini Değerlendirme Çizelgesi) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

6-   Müşteri toplam gezi süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

7-   Acenta, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Acenta ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, halk hareketleri, savaş, savaş ihtimali, doğal afetler, pandemic, olumsuz hava şartları, sis ve öngörülemez teknik sorunlar gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıkların, maddi, manevi hasarlı kazalardan sorumlu olmayacaktır.

8- Yabancı ülke girişlerinde, giriş izni yetkisi o ülkenin pasaport polisine aittir ve herhangi bir geçerli neden göstermeksizin vize olsun olmasın, ülkeye giriş izni vermeyebilir. Acente bu durumdan sorumlu tutulamaz.

9- Paket tur hizmeti, paket turun eksik veya hiç ifa edilememesi halleri yasa gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeliyle sınırlıdır.

10-Acenta veya aracısından alınan seyahat paketi dahilindeki uçuşlar sırasında meydana gelebilecek herhangi bir bagaj kaybı ve/veya hasarı durumunda havayolu şirketinin uygulayacağı kurallar geçerlidir. Bu gibi durumlarda mutlaka Havalimanında söz konusu havayolu şirketince rapor düzenletilmesi şarttır. Katılımcılar para, ziynet eşyaları, değerli eşyalarını, kimlik ve pasaport gibi önemli belgelerinin güvenliğinden kendileri sorumlu olup oluşacak kayıp, hasar ve çalınma durumlarında sorumluluk tamamen Katılımcıya aittir. Ulaşım araçlarında, ilgili ve/veya resmi kuruluşlar tarafından belirlenen bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Kurallar dışına çıkılması halinde ortaya çıkan cezalarda Katılımcı sorumlu olup, acenta veya aracısı sorumluluk taşımaz.

11-Acenta konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Otele varış günü odalar saat 14.00’den önce Müşteriye teslim edilmez. Otelden ayrılış günü Müşterilerin en geç 11.00’e kadar odalarını boşaltmaları gerekir

12-  Paket tur sözleşmesi Yönetmeliğinin 6.Maddesine göre sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman, havaalanına iniş vergileri gibi hariç vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Ancak paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı Müşteriye bildirilir. Bu durunda yönetmeliğin aynı maddesine göre Müşteri herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

13-  Bu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 51 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan, 29236 sayılı Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine uygun düzenlenmiştir.Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan 1618SY., 4077SY., 4288SY., 2634SY., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye’nin dahil olduğu Uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’deki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

14-  Müşteri sözleşmede beyan ettiği isimlerin doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin Müşteride kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında fark olursa, acentada kalan kopya ile acentanın kayıtları esas alınır. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan Müşteri(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri Müşteri veya kişilerin, bu Sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente'nin sözleşmede imzası bulunan Müşteri(ler)in ödemiş olduğu eksik miktar yada hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

 

E-        SON HÜKÜMLER

HÜKÜMLERİN BAĞIMSIZLIĞI:


1- İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin/maddelerinin mahkemece ya da resmi makamlarca herhangi bir nedenle geçersiz kılınması, sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine halel getirmez. Geçersiz hüküm yerine, kanuna uygun olmak şartıyla, tarafların ana iradelerine uygun kural akdedilmiş kabul edilecektir.

2- Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentede kalan kopyası arasında çelişki olursa acente de kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

3-Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres ve telefonların doğru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler.

YETKİLİ MAHKEME:


1- Paket tur sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; Türk hukuku (iş bu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasa ve Yönetmelik hükümleri) uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde Yetkili Mahkeme; İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri’dir.

BİLGİLENDİRME, KABUL ve TAAHHÜTNAME:


Tüketici, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler ile tanıtım broşüründe ve tur programında yazılı olan tüm hususlarda ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. İşbu paket tur sözleşmesi, taraflarca iki nüsha olarak hazırlanmış, okunmuş, kontrol edilmiş ve …/…/20….. tarihinde akdedilerek kabul edilmiş ve bir nüshası Tüketiciye verilerek yürürlüğe girmiştir.

 

ACENTE                                                                                           MÜŞTERİ

 

 

 

 

Hemen Ara
Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez
(Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.